Coman jest międzynarodową firmą konstrukcyjno-budowlaną, której działalność obejmuje sektor inżynierii lądowej, budów kubaturowych oraz projektów PPP (partnerstwo publiczno-prywatne).

Coman umacnia swoją rynkową pozycję i pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość firmy, opierając się na zgromadzonym doświadczeniu oraz na zapleczu.